Augusti 2021

16.06.2021 19:19

Med två dagars mellanrum utkommer i augusti 2021 prosadiktsamlingarna Mäkta och Motståndet. Mäkta utkommer tisdagen den 17 augusti och Motståndet, som innehåller fyra texter över sammanlagt knappt fem sidor, publiceras torsdagen den 19 augusti. Båda utgåvorna finns tillgängliga via Spargo förlags butik som återfinns både på förlagets sajt (se Editioner och butik) och på förlagets Facebook-sida. I den fysiska bokhandeln finns böckerna för beställning från och med utgivningsdatum. 

 

                               

                Omslag Agneta Brink